วันนี้ผมก็ได้ไปเดินทองน่องที่ http://www.esswpark.org ได้ไปเจอข่าวดีสำหรับคนมีพื้นฐานจาวาครับ ซึ่งเหมาะมากสำหรับคนทำเว็บ  ซึ่งผู้นที่จดครงการต้องมีพื้นฐานทางด้านจาวาด้วย โดยมีชื่อโครงการว่า "Khonkaen Certified JAVA Programmer " ด่วนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Khonkaen Certified JAVA Programmer ทุกท่าน เนื่องจากการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีความรู้พื้นฐาน Java เป็นอย่างดี จึงขอให้ทุกท่านศึกษา Java ก่อนเข้าร่วมอบรม  ก่อนการสอบจริงจะมีการทดสอบหากไม่ผ่าน pre-test จะไม่มีสิทธิในการสอบจริง   

** ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำ Computer Notebook มาเพื่อใช้ในการอบรม ทุกคน**

อยากอ่านรายละเอียดมากว่านี้ก็ลองคลิกเข้าได้ทีนี่นะครับ

แต่หากอ่านแบบเต็ม (ชนิดไฟล์ .pdf ) คลิกตามนี้ครับ 

>> |ใบสมัคร| รายละเอียดโครงการ| ลงทะเบียน online| <<

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ศรินธร  รัตนชวานนท์  ผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002

โทรศัพท์ 043-203363 , 043-202426 ต่อ 109 มือถือ  083-7580404
โทรสาร  043-202292 

E-mail: Sarinthorn@esswpark.org


เครดิตจาก http://www.esswpark.org

Comment

Comment:

Tweet